Kamis, 08 Juli 2010

Melenyapkan Kutu Beras

Jika anda menyimpan beras terlalu lama, kemungkinan akan banyak kutunya. Yang lebih menjengkelkannya lagi kutu tersebut tidak mau hilangl meski beras sudah dicuci bersih . untuk mengatasli hal ini, cobalah dengan resep berikut ini. Sebelum beras dicuci, taruhlah beras di nampan atau nyiru dan tutuplah dengan selembar kain putih. Kemudian jemurlah di bawah sinar matahari kira-kira 30 menit. Setelah itu angkat kain penutupnya. Niscaya kutu-kutu tersebut akan menempel dikain dan anda akan mendapatkan beras yang bebas dari kutu.

Selasa, 06 Juli 2010

ALIMUL ALLAMAH AL-QADLI H. ABDUSSHAMAD AL MUFTI
H. JAMALUDDIN BIN MAULANA SYEK MUHAMMAD
ARSYAD AL BANJARI

“Alimul” Alamah Al-Qadli H. Abdusshamad Al Mufti H. Jamaluddin Bin Maulana Syek Muhammad Arsyad Al Banjari. Dilahirkan oleh ibunda beliau Samayah binti Samandi pada malam Ahad 24 Zulqai’dah 137, bertepatan dengan Ahad 12 Agustus 1822 Miladiyah di Kampung Penghulu Bakumpai Marabahan.

Pada saaat meningkat dewasa di bawa ke Martapura untuk dididik dan diajarkan ilmu pengetahuan agama Islam oleh ayah anda beliau sendiri danbebrapa orang paman beliau yang memang terkenal sebagai orang alim pada masa itu. Beberapa tahun kemudian, setelah dianggap cukup memiliki ilmu pengetahuan, disuruh pulang lagi ke Bakumpai atau Marabahan oleh ayah anda beliau, untuk menyebarkan ilmu pengetahuan itu kepada penduduk disana.

Setelah kembali kekampung halaman, tidak lama kemudian beliau kawin dengan seorang wanita bernama Siti Adawiyah binti Buris. Dari perkawinan ini beliau dikaruniai tiga orang putra dan satu orang putri yang masing-masing bernama:
1. Zainal Abidin
2. Abdurrazak
3. Abu Talhah
4. Siti Aisyah

Walau telah beristri dan memperoleh beberapa orang anak, cita-cita dan keinginan beliau untuk memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi, mendalam, tetap menyala didalam dada.

Disamping mengajar ilmu agama, beliau berusaha dengan jalan berniaga seraya menyebarkan agama Islam kepada penduduk pedalaman. Dengan berniaga itu beliau mencari rezeki buat bekal ke Tanah Suci Mekkatul Mukarramah untuk berhaji dan bermukim menuntut ilmu pengetahuan sebagaimana yang dicita-citakan beliau.

Ketika anak anak beliau beranjak dewasa, apa yang dicita-citakan beliau dikabulkan oleh Allah AWT. Berangkatlah beliau ke Tanah Suci disertai putra beliau yang bernama Abdurrazak.

Setiba di Mekkah beliau berjumpa dengan keponakan beliau yang bernama H. Jamaluddin bin H. Abdul Hamid Qusyasyi, yang dikemudian hari termasyur sebgai Mufti H. Jamaluddin di Banjarmasin. Konon keponakan beliau ini telah terlebih dahulu bermukim dan menuntut ilmu di Mekkah selama 1 tahun sebelum kedatangan beliau.

Dengan sangat suka cita Al-Allamah H. Jamaluddin menyambut pamannya seraya menyatakan harapan agar pamannya bisa tinggal lama di Mekkah untuk menuntut ilmu. Katanya, sebagai cucu hendaklah pamannya menjadi ahli waris yang bisa dibanggakan sesudah almarhum Syik Muhammad Arsyad Al-Banjari. H. Abdusamad berjanji akan memenuhi harapan tersebut dengan sepenuh hati, dan minta didoakan agar cita-cita itu dikabulkan oleh Allah SWT.

H. Abdusshamad belajar dan menimba ilmupengetahuan, baik ilmu syari’at maupun hakikat, dari Guru-Guru dan Ulama Besar di Mekkah. Diantara guru-guru beliau ialah: Al’Alimul Allama Syeikh Khatib Sambas yang sangat terkenal kealimannya pada masa itu di Mekkah. Dalam mempelajari ilmu hakikat beliau berguru kepada Al’Allamah Syeikh Sulaiman Al Zuhhdi An-Naqsyibandi, yang kemudian memberi beliau IJAZAH sebagai MURSYID dalam Thareqat Naqsyibandi Qadiriyah. Selain itu, Al-Alamah Syekh Sulaiman bin Muhammad Sumbawa, salah seorang murid dari Maulana Syekh Muhammad Saleh Rais Asy Syafi’i (Mufti besar untuk wilayah Makkatul-Musyarrafah), memberikan IJAZAH mengajarkan Tharikat Syaziliah.

Beliau tidak lama bermukim di Mekkah. Hanyar sekitar delapan atau sembilan tahun saja. Guru-guru beliau menganjurkan agar pulang ketanah Jawi (sebutan untuk Indonesia saat itu), untuk menyebarkan ilmunya kepada umat Islam, khususnya penduduk negri Banjar. Untuk itu beliau terlebih dahulu menyampaikan niat kepulangan itu kepada keponakan beliau Al’Alamah H. Jmaluddin bin H. Abdul Hamid Qusyasyi, sekaligus untuk berpamitan.

Al’Alamah H. Jamaluddin agak terkejut mendengar berita itu. Spontan beliau berucap:”bagaimana ini paman? Baru beberapa tahun belajar disnin, paman sudah mau pulang. Saya sudah 30 tahun di Mekkah, tetapi saya merasa ilmu saya belum apa-apa. Makanya saya belum berniat pulang.”

Al’Alamah H. Abdusshamad menerangkan bahwa kepulangan beliau atas izin dan bahkan atas anjuran guru-guru beliau. Demi mematuhi njuran itulah maka beliau harus segera pulang kenegri Banjar.

Al’Alamah H. Jamaluddin lalu mengajak pamannya Al’Allamah H. Abdusshamad untuk duduk berbincang-bincang dan bermukazarah, mendiskusikan berbagai segi dan bidang ilmu pengetahuan, pembicaraan itu tidak hanya berkisar pada ilmu zahir (syari’at) saja, bahkan sampai pada ilmu hakikat.

Pembicaraan itupun sampai pada permintaan Al’Alamah H. Jamaluddin meminta bukti bagaimana pamannya menghimpun ilmu syari’at dan ilmu hakikat. Beliau, Al’Allamah H. Abdusshamad lalu berucap ingin mendirikan shyalat sunat dua raka’at di hadapan Al’Allamah H. Jamaluddin, keponakan beliau. Belum hais satu raka’at beliau lenyap dari pandangan mata. Al’Allamah H. Jamaluddin mencari-cari dengan pandangan kesana kemari. Persis pada saat memberi salam penutup shalat, sosok tubuh Al’Allamah H. Abdusshamad tampak kembali. Sangat takjub Al’Allamah H. Jamaluddin melihat hal yang demikian dan mengertilah dia akan halnya Al’Allamah H. Abdusshamad. Al’Allamah H. Jamaluddin akhirnya berkata, “Pulanglah Pamanda ke negeri Banjar. Saya belum mencapai apa yang telah dicapai pamanda. Saya tidak akan pulang ketanah Jawa sebelum memperoleh apa yang telah dicapai pamanda”.

Dalam pembicaraan selanjutnya, seusai kejadian yang luar biasa itu, terungkap cara guru-guru Al’Alamah H. Abdusshamad memberikan pelajaran kepada beliau. Konon menurut Al’Allamah H. Abdusshamad, guru-guru beliau memberikan pelajaran tidak seperti umumnya kegiatan belajar, namun dengan cara menumpahkan seluruh ilmunya ke dada beliau (beluruk menurut istilah Banjar). Dengan demikian beliau dapat dengan cepat menghimpun ilmu-ilmu yang diajarkan dalam waktu yang relatif singkat.

Sepulang beliau dari Mekkah Al-Mukarramah, beliau kawin lagi dengan seorang wanita bernama Markamah binti H. Martaib. Perkawinan ini membuahkan keturunan dua orang putri dan seorang putra, yaitu:
1. Siti Hafsah
2. Siti Maimunah
3. Muhammad Jafri, yang kemudian hari terkenal sebagai tuan Qadli Haji Jafri, seorang figur sentral yang kharismatik.

Selain dua isteri yang disebutkan terdahulu, Al’Allamah H. Abdusshamad kawin lagi dengan isteri yang ketiga, sepupu beliau dari Martapura yang bernama Hj. Ayu binti Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian kawin lagi dengan Siti Arfiah binti Sailillah, sebagai isteri keempat dan berasal dari Martapura pula. Hanya saja dari kedua isteri yang terakhir ini beliau tidak dikaruniai zuriat.

Mulai saat Al’Allamah H. Abdusshamad tiba kembali dengan selamat di Bakumpai, rumah beliau jadi ramai dikunjungi para penuntut ilmu yang berdatangan dari daerah-daerah sekitar. Untuk menampung penuntut ilmu yang berasal dari luar daerah, beliau membangun sebuah langgar di hadapan rumah kediaman beliau yang berbentuk rumah Banjar.

Setiap tiba bulan Ramadhan berdatanganlah alim ulama dari Martapura, Banjarmasin dan Hulu Sungai untuk berkunjung dan mempelajari ilmu Tharikat serta ikut berkhalawat suluk dibawah pimpinan beliau. Tempat latihan atau riadlah rohaniah itu ialah balai, yang kemudian menjadi tempat memperingati haul beliau.

Sebaliknya, Al’Allamah H. Abdusshamad pun sering bepergian ke Martapura, Banjarmasin, dan Hulu Sungai Untuk mengunjungi sanak famili serta bersilaturahmi kepada alim ulama di tempat tersebut guna bertukar pikiran mengenai kemajuan agama dan umat Islam pada umumnya.

Beliau juga acap kali melawat ke kampung-kampung sepanjang kali Barito, bahkan sampai ke udik-udik anak sungai, mendakwah agama Islam, sehingga banyaklah orang-orang suku Dayak pedalaman yang memeluk agama Islam melalui bimbingan tangan beliau.

Sementara itu, oleh pemerintah yang berkuasa, beliau ditunjuk menjadi Qadli di wilayah Bakumpai dan sekitarnya. Pada waktu itu daerah Bakumpai merupakan sebuah Onder Afdeeling yang dikepalai seorang controleurderdeklasse.

Setelah berusia genap 80 tahun (menurut perhitungan tahun Hijriah), pada malam rabu 13 shafar 317 H. bertepatan dengan 22 Juni 1899 Miladiyah, Al’Allamah Al Qadli H. Abdusshamad bin Al Mufti H. Jamaluddin bin Maulana Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari berpulang ke Rahmatullah. Selain dihadiri kaum keluarga dan sanak famili, kewafatan beliau juga dihadiri oleh Al’Alimul Fadhi H. Abbas dari Wasah kandangan dan Al’Alimul Fadli H. Badar dari Kelua.

Jenazah beliau diselenggarakan dan dikebumikan pada hari rabu 13 Shafar 1317. Beliau dimakamkan di Balai, tempat beliau mendidik, mengasuh, dan menuntun murid-murid beliau berkhalawat, menerima ajarandan riyadlah kerohanian.

Beliau telah melahirkanzuriat, memutuskan ilmu, menitipkan amanat, memberiakn contoh teladan mengenai tugas suci dan bagaimana mengembannya dalam rangka mengajak serta menuntun ummat kejalan Allah SWT dan kejalan kehidupan yang penuh berkah.

Minggu, 20 Juni 2010

Membasmi Semut Dalam Gula

Di mana ada gula, disitu ada semut. Ppepatah ini tentunya sudah sering kita dengar waktu kita masih sekolah dulu. Namun tips kali ini tidak berhubungan dengan arti sesungguhnya dari pepatah tersebut, namun bagaimana cara menghilangkan semut dari gula pasir atau gula jawa yang kita simpan. Caranya cukup mudah, hanya dengan memasukkan biji cengkeh ke dalam gula maka gula akan terhindar dari gangguan semut serta bau gula akan lebih wangi.

Selamat mencoba...